Enligt detta organ var 23:59 den 2 februari 1 312 personer på en sjukhus, 12 fler än på måndagen och 134 på intensivvårdsavdelningar, varav 103 ventilerades.

Beläggningsgraden i avdelningar och intensivvårdsavdelningar på sjukhus i regionen är 93 procent respektive 85 procent.

Enligt ARSC-rapporten utfärdades emellertid 119 sjukhusutsläpp för patienter på avdelningen och tre för intensivvårdsavdelningar, en ökning jämfört med föregående dag.

Den 2 februari registrerade sjukhus i Centro fortfarande 33 dödsfall i sjukhusmiljö, fem färre än föregående dag, vilket innebär en minskning på två dagar i följd.