Lissabon kommer att ha sju extra Covid vaccinationscentrum, varav ett kommer att ta form på Altice Arena. Dessa ytterligare centrum syftar till att stödja administrering av vacciner till äldre över 80 år och kroniskt sjuka över 50 år. Denna information lades i dag fram av borgmästaren i Lissabon, Fernando Medina. Centren skapas i samarbete med hälsoministeriet och är fördelade över olika delar av staden Lissabon.