I ett pressmeddelande som skickas till Lusa-byrån kan man läsa att borgmästaren ”är oroad över den bristfälliga Internet-täckningen i vissa församlingar i kommunen, i det nuvarande sammanhanget där digital kommunikation antar särskild relevans för distansarbete och distansutbildning” .

” Borgmästaren träffade idag ordföranden för Ceira Parish Council, Fernando Santos, som sade att installationen av optisk fiber av Altice, i augusti, inte har slutförts och att ADSL Internet-tjänsten har presenterat flera begränsningar. Kommunerna kommer återigen att klaga till Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), en enhet som har behörighet att övervaka efterlevnaden av lagen inom denna sektor”, säger pressmeddelandet.

Borgmästaren i Coimbra sade att det är ”olyckligt att operatörerna inte garanterar tillräcklig Internettäckning med tillräcklig kvalitet för att svara på befolkningens behov”.

” Det är inte acceptabelt att det av denna anledning finns medborgare skadade i sitt arbete eller i utbildning”, betonar Manuel Machado.