Portugal registrerade i går det lägsta antalet Covid-fall sedan jul. Gårdagens epidemiologiska bulletin från generaldirektoratet för hälsa rapporterade 1677 fall, 138 dödsfall och 4826 inlagda på sjukhus, varav 795 patienter var på intensivvårdsavdelningar. Regionmässigt noterade Lissabon och Vale do Tejo en betydande minskning av siffrorna jämfört med lördagen.