I ett uttalande sade REN - Redes Energéticas Nacionais, det företag som ansvarar för den globala förvaltningen av nationella el- och naturgassystem, att energiförbrukningen i december visade en positiv trend, med en variation på 1,4 procent från år till år, i en variation ”påverkad av den lägre temperaturer i år [2020].

Enligt REN, i december var vattenkraft produktionsindexet ”nära den genomsnittliga regimen”, registrerade 0,95 (historiskt genomsnitt lika med 1).

I vindproduktionen var ”förhållandena gynnsammare”, med index på 1,15 (historiskt genomsnitt 1).

Under årets sista månad levererade förnybar produktion 7 procent av konsumtionen, medan icke-förnybar produktion stod för 26 procent och handelsbalansen med utlandet levererade resterande 2 procent.

Marknaden för naturgas sjönk 4,3 procent från år till år i december, där det konventionella segmentet ökade 0,3 procent och elproduktionssegmentet minskade med 16 procent.

År 2020 uppgick naturgasförbrukningen till cirka 66 900 GWh (Gigawatt-timme), en negativ variation på 1,6 procent jämfört med föregående år, där det konventionella segmentet sjönk 4,5 procent och elproduktionssegmentet ökade med 3,8 procent.