Regeringen anslår 200 miljoner euro från Portugals återhämtnings- och motståndskraftsplan (PRR), som finansieras av den så kallade ”europeiska bazooka”, för projekt som syftar till att förbättra vatteneffektiviteten och anpassa sig till torkan i Algarve. Dessa projekt kommer att omfatta avsaltning och överföring av vatten från Guadiana till Odeleitedammen. Planen lades fram för offentligt samråd i går. Investeringarna är resultatet av ”grundvalarna för den regionala vatteneffektivitetsplanen i Algarve (PREH) ”, som lades fram i september förra året.