Enligt en uppdaterad version av återhämtningsplanen skulle nästan 14 miljarder euro i EU-bidrag användas fram till 2026, men de beräknade lånen sänktes till 2,7 miljarder euro. Portugals ekonomi minskade med 7,6% förra året på grund av pandemin, dess största årliga nedgång sedan 1936.