” När som helst kommer 15 000 datorer för de yngre eleverna att börja anlända. Vissa skolor kan redan ta emot dem, andra kommer att få dem under hela veckan”, säger Filinto Lima, ordförande för National Association of Directors of Groupings and Public Schools (ANDAEP).

Beslutet att förvärva denna utrustning offentliggjordes för ungefär två veckor sedan, när ministerrådet godkände godkännandet av utgifter för att köpa datorer och tillhandahålla internet för behövande elever.

” Det här antalet datorer är långt ifrån att tillgodose behoven hos alla behövande elever - de som har nivå A i School Social Support (ASE) - men det är redan en hjälp”, säger Filinto Lima, som också är chef för en skolgrupp i Vila Nova de Gaia.

De 15 000 utrustningar som nu anländer till skolor som ska distribueras till eleverna bidrar nu till de 100 000 som redan har levererats till behövande gymnasieelever.

Regeringen förväntar sig också att ytterligare 335 000 bärbara datorer kommer, vars leverans är försenad på grund av leveransproblem.

Det finns mer än en miljon studenter i Portugal i grund- och gymnasieutbildning och regeringen planerar att ge varje elev en dator.

Som hände förra läsåret har eleverna återvänt till distansutbildning, som började för en och en halv vecka sedan, och det finns ännu inget datum för återgång till personlig undervisning.