I en rapport om tillståndet för de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen uppmanar kommissionsledamoten rådets 47 medlemsstater att se till att ”tillräckliga nivåer av offentlig finansiering” och betonar att ”budgetminskningen av primärvården och folkhälsan har negativa återverkningar på hälsoresultaten".

Enligt Mijatovic, covid-19 pandemin ”avslöjade svagheter och brist på kapacitet” i de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen, ”hämmad” av de åtstramningsåtgärder som genomförts i flera länder efter finanskrisen 2008.

” Sjukhus, laboratorier och folkhälsobyråer har arbetat bortom sina resurser och det finns en brist på diagnostisk kapacitet i många stater” och ”tillhandahållandet av personlig skyddsutrustning har ofta varit otillräckligt och social- och hälsovårdspersonal i frontlinjen står inför en större risk för sjukdom och död”, säger kommissionären.

Nästan ett år efter det att Världshälsoorganisationen förklarade en folkhälsokris på grund av spridningen av det nya koronaviruset, har covid-19 pandemin redan krävt nästan 750 000 dödsfall i Europa.

I den rapport som offentliggjordes säger kommissionsledamoten att bristen på tillräckligt offentligt ekonomiskt stöd ”undergräver tillgången till den universella rätten till hälsa och leder till högre kostnader på lång sikt”.