Tjänstemännen kommer att förlänga undantagstillståndet med ytterligare två veckor efter en rad möten denna vecka. Även om det har funnits uppmaningar om att underlätta för att låta barnen gå tillbaka till skolan, med början från de yngsta eleverna, förväntas låsningsreglerna förbli oförändrade under de första fjorton dagarna i mars. Detta kommer eftersom fall av covid-19 och dödsfallen har sjunkit till siffror som senast sågs i oktober - även om dessa siffror härdas av relativt höga sjukhusvistelser, vilket har visat en mycket långsammare nedgång.