Sedan den 8 november hade Portugal inte haft en dödssiffra under 50, den dag då 48 dödsfall registrerades.

När det gäller antalet fall ligger dagens siffra nära den som registrerades den 13 oktober, då uppgifterna indikerade 1 208 fall av infektion.

Den epidemiologiska bulletinen från DGS visar också att 2 613 patienter är inlagda på sjukhus (154 färre än på onsdagen), det lägsta antalet sedan den 8 november, varav 536 i intensivvården, 31 färre.

De uppgifter som offentliggörs i dag visar också att 2 659 personer har rapporterats ha återhämtat sig, vilket innebär att det totala antalet personer som återhämtat sig sedan pandemins början i Portugal i mars 2020 uppgår till 711 713.

Under 25 dagar i följd har antalet återhämtade personer överskridit antalet nya infektioner.

De aktiva fallen i Portugal fortsätter att minska, med 73 848 aktiva fall i dag, en minskning med 1 548.

Sedan mars 2020 har Portugal registrerat 16,185 COVID-19-associerade dödsfall och 801 746 fall av SARS-COV-2-coronavirusinfektion.

Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna har 57 694 kontakter under övervakning, en minskning med 5 708 jämfört med föregående dag, och den nedåtgående trenden fortsätter sedan den 30 januari.

Enligt de senaste uppgifterna från generaldirektoratet för hälsa har Portugal för närvarande 752 317 personer vaccinerats: 497 040 med den första dosen och 255 277 med den andra dosen.