I artikeln förklaras att dessa båtar stänger av sina lokaliseringssändare för att undvika upptäckt för att engagera sig i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, en praxis som kallas IUU.

IUU beräknas stå för cirka 30 procent av all fiskeverksamhet över hela världen, vilket motsvarar upp till 26 miljoner ton fisk som fångas årligen och kostar den globala ekonomin mer än 23 miljarder US-dollar per år. Detta har en negativ inverkan på kustbefolkningen på landsbygden och bidrar till minskningen av fiskbestånden och förstörelsen av marina livsmiljöer.

Samma källa fortsätter med att säga att ”regeringens Fisheries and Oceans Canada, i samarbete med Department of National Defence och MDA (Kanadas största rymdtekniktillverkare som äger RADARSAT-2), har lanserat ett nytt program som redan har lett till betydande böter på Fem utländska fartyg. ”

Programmet på 7 miljoner US-dollar använder satellitteknik för att lokalisera och spåra fartyg, vars lokaliseringsutrustning har stängts av, i Bahamas och Costa Rica.

Good News Network klargör att programmet tillhandahåller toppmoderna satellitdata och -analyser från MDA till små önationer och kuststater runt om i världen där IUU-fiske har stor inverkan på lokala ekonomier och fiskbeståndens hälsa.