”Avsaltning är i själva verket mycket viktigt, ännu mer när det kommer att finansieras till 100 procent av PPR”, sade João Pedro Matos Fernandes till journalister under ett besök i Odeleite-dammen i kommunen Castro Marim.

För miljö- och klimatministern: ”Portugal får inte missa ett tillfälle som detta” för Algarve, att ha ”ett projekt som inte är ett pilotprojekt”, men som är ”banbrytande”.

João Pedro Matos Fernandes talade med huvudreservoaren i det interkommunala vattenförsörjningssystemet i distriktet Faro i öster, där tre projekt presenterades för att förbättra vatteneffektiviteten i regionen, i en gemensam investering på cirka 5 miljoner euro.

João Pedro Matos Fernandes betonade att regeringen ”vill göra investeringarna från PRR under de kommande sex åren”.

Tjänstemannen betonade att det finns ”två stora projekt”: avsaltningsprojektet och det andra ”att hitta en ny vattenkälla, förmodligen i Pomarão, det vill säga i Guadiana, nedströms Alqueva reservoar” för att kunna leverera till Odeleite dammen, projekt som kommer att öka regionens motståndskraft mot torka.