Det handlar om nya regler för att ”möta de utmaningar som de digitala plattformarnas ekonomi innebär” som antogs av EU:s råd den 22 mars och som kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2023 och som omfattar digitala plattformar både inom och utanför EU (t.ex. Facebook eller Instagram).

Genom en översyn av det europeiska direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning från och med detta datum ”finns det en skyldighet för operatörer av digitala plattformar att meddela säljarnas inkomster på sina plattformar och att medlemsstaterna automatiskt utbyter denna information”, förklarar direktivet.

Enligt rådet kommer de nya reglerna att ”göra det möjligt för de nationella skattemyndigheterna att upptäcka de inkomster som erhålls genom digitala plattformar och fastställa de relevanta skatteskyldigheterna”.

” Efterlevnaden kommer också att bli lättare för operatörer av digitala plattformar, eftersom anmälan endast kommer att ske i en medlemsstat enligt en gemensam EU-ram”, tillägger han.

Enligt uttalandet konstaterar Portugals finansminister João Leão att detta är ”en viktig uppdatering av EU:s regler, som kommer att bidra till att se till att aktiva säljare på digitala plattformar också betalar sin andel av skatterna”.

” Det är särskilt välkommet vid en tidpunkt då allt fler försäljningar sker via internet och när pandemin i Covid-19 sätter press på de offentliga finanserna”, sade den tjänsteman som företräder det portugisiska EU-ordförandeskapet.
João Leão anser också att ”EU föregår med gott exempel för världen genom att utvidga sina regler för automatiskt informationsutbyte till att omfatta de digitala plattformarnas ekonomi”.

Syftet med översynen är därför att de europeiska skattereglerna bör utvidgas till att omfatta företag som främjas genom exempelvis sociala medier som Facebook eller Instagram, som har ökat, nämligen på grund av pandemin och de restriktiva åtgärder som vidtagits för fysisk försäljning.

Trots detta växande antal personer och företag som använder digitala plattformar för att sälja varor eller tillhandahålla tjänster rapporteras dock inte sådana inkomster normalt och skatter betalas inte.

Denna situation leder till att medlemsstaterna förlorar skatteintäkter och skapar ojämlikhet jämfört med traditionell handel och butiker.