Miguel Xavier, som hördes vid den parlamentariska hälsokommissionen, på begäran av Bloco de Esquerda, ansåg att antalet psykologer inom primärvården var uppenbart otillräckliga och betonade att den responsmodell som används i Portugal är en av artikulering mellan läkare av familj, psykologer, sjuksköterskor och psykiatriker.

” Denna modell behöver hängivna människor ur synvinkel psykologi i vårdcentraler”, ansåg han.

På frågan om artikulering med sjukhus sade Miguel Xavier att det redan finns en artikulering mellan psykiatrisk sjukhusvård och primärvård, och att det finns ”goda exempel”, men betonade att ”det inte finns någon modell implementerad för det icke-farmakologiska svaret på depression och ångest i vårt land ”.

På vad som återstår att göra inom psykisk hälsa under de kommande åren, sade Miguel Xavier: ”allt som planerades 2019 ur strukturell synvinkel och de situationer som innebär bristande efterlevnad av de mänskliga rättigheterna för patienterna återstår att göra”.