I ett uttalande säger den struktur som leds av viceamiral Henrique Gouveia e Melo att som en del av vaccineringen av undervisande och icke undervisande personal har mer än 71 000 personer informerats via SMS eller telefonkontakt.

Från en första grupp på cirka 78 700 användare med koppling till utbildningssektorn uteslöts de som redan vaccinerats i andra sammanhang, gravida kvinnor och de som redan hade smittats av Covid-19, sade arbetsgruppen.

Totalt 60 334 vacciner mot SARS-CoV-2 viruset administrerades under helgen, varav 46 182 på lördagen och resterande 14 152 på söndagen.

Samma källa sade att omkring 2 000 användare fortfarande kommer att vaccineras inom primärvården, eftersom de tillhör kommuner med en låg andel lärare och icke-lärande personal som är berättigade att få vaccinet, där "det inte var motiverat att tillgripa snabba vaccinationsstrukturer".

"Det uppskattas att cirka 2 procent av de elektroniska vaccinationsregistren kommer att läggas in under de kommande 72 timmarna, vilket förutsägbart ökar antalet vaccinerade användare med cirka 1 400", säger samordningen av vaccinationsplanen.

När det gäller de "tillfälliga fallen" av personer som inte hade möjlighet att vaccinera sig och som senare identifierades, försäkrade arbetsgruppen att de kommer att planeras för den här veckan eller för helgen den 10 och 11 april.

"Vaccinationsprocessen, som inleddes förra helgen, kommer att avslutas i april med vaccinering av lärare och icke-lärande personal i förskolor och gymnasieskolor".