"Som ett resultat av säkerhetsstyrkornas och säkerhetstjänsternas operativa verksamhet har tre dödsfall inträffat, sju skadade som behövde läggas in på sjukhus och 846 lindriga skador", enligt RASI 2020, som överlämnades till parlamentet den 31 mars.

Under 2019 registrerades inga dödsfall bland säkerhetsstyrkornas personal i tjänst.

Av de sju skadade som krävde sjukhusvård var två från det republikanska nationalgardet, tre från polisen för allmän säkerhet och två från rättspolisen, med en skadad mindre 2020 än 2019.

RASI rapporterar att 226 färre poliser drabbades av lindriga skador 2020 jämfört med 2019.

Enligt dokumentet drabbades 582 PSP-tjänstemän, 226 GNR-militärer, 35 PJ-inspektörer och tre sjöpoliser av lindriga skador.

Under 2020 minskade den allmänna brottsligheten med cirka 11 procent jämfört med 2019 och vålds- och grova brott minskade med mer än 13 procent.