Antalet inlagda på sjukhus, som nådde en topp på 869 den 1 februari, har minskat sedan dess och ligger nu på 488, 16 färre än i tisdags, för första gången sedan den 19 september 2020.

Från tisdag till idag har ytterligare tre personer lagts in på intensivvårdsavdelningar, där 116 patienter med covid-19 nu befinner sig.

Under det senaste dygnet har ytterligare tre dödsfall tillskrivits covid-19.

Hälsomyndigheterna har nu 825 031 kontakter under övervakning, 945 fler än i tisdags, och under de senaste 24 timmarna har 757 personer återfunnits, totalt 782 294 sedan pandemins början.

I dag finns det 97 färre aktiva fall, som nu uppgår till 25 847.

Sedan pandemins början, i mars 2020, har 825 031 fall av infektion med det nya coronaviruset diagnostiserats i Portugal och 16 890 personer har dött i covid-19.

De flesta fallen under de senaste 24 timmarna har diagnostiserats i Lissabon och Tagusdalen, där 312 799 personer redan har smittats.

I norr har 182 fler fall registrerats (331 604 totalt), i Centro-regionen 71 (117 531 sedan mars 2020), i Algarve 46 nya fall (totalt 20 926), i Alentejo 32 (29 261), plus 42 fall på Azorerna (totalt 4 167) och 28 nya infektioner på Madeira (totalt 8 743).

De tre dödsfallen under de senaste 24 timmarna inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo, där 7 158 personer har dött i covid-19 sedan pandemins början.

Sedan mars förra året har 5 309 dödsfall tillskrivits covid-19 i norr, 3 002 i centrum, 970 i Alentejo, 354 i Algarve, 68 på Madeira och 29 på Azorerna.

SARS-CoV-2 har redan smittat minst 450 860 kvinnor och 373 881 män i Portugal, och 290 fall av okänt kön är under utredning, eftersom dessa uppgifter inte tillhandahålls automatiskt.

De flesta av de bekräftade fallen av smitta inträffade i åldersgruppen 20-49 år.

Sedan pandemins början har 8 870 män och 8 020 kvinnor med covid-19 dött.

Majoriteten av dödsfallen av covid-19 inträffade i åldersgruppen över 80 år.