Berusningsmedel gör dig självisk
Längtan förblindar din syn
Förnekelse gör dig dum
Okunnighet är deras resultat.

Vad kan vi ge förutom ärlighet?
En lögn kan aldrig berättas tillsammans med sanningen.
Gör det du vet är rätt moraliskt
För allt bedrägeri är ditt livs fiende.

Egon blåser upp och bebor alla
För att minska dess skugga, möt dess öga.
Ärlighet reducerar dess förkunskaper i ett
Men arrogans ser den växa

Om vi bygger, nöjer vi oss med vänlighet
När designen är ren för att hjälpa till att ge
Nu kommer skapelser att blomstra
När naturens liv blommar av kärlek

Nikita Karma ChangChub
Portimão