Uppgifter från det nationella programmet för tidig diagnos, mer känt som "hälsprickprovet", visar att 18 226 nyfödda barn undersöktes under den första trimestern, mitt under pandemin covid-19, vilket är det lägsta antalet sedan 2015.

I förhållande till samma period 2020 undersöktes 2 898 färre spädbarn (-13,7 %), enligt uppgifter från National Institute of Health.

"Om den här minskningen sker och om värdet kvarstår kan vi stå inför det lägsta historiska värdet av födslar i Portugal, det vill säga under 80 000 år 2021", säger Maria João Valente Rosa.

Enligt demografen "var det inte ens under finanskrisens period, då födslarna i Portugal minskade kraftigt, som det skedde en sådan markant minskning".

De födslar som registrerades under det första kvartalet i år var barn som avlades mellan april och juni 2020, vid en tidpunkt då pandemin covid-19 var "mycket stark", vilket återspeglades i födelsetalen.

"Uppgifterna återspeglar de föregående nio månaderna 2020 som har en inverkan på 2021 och som på något sätt kommer att fortsätta eftersom pandemin inte har upphört", sade hon och betonade att alla barn som föds 2021 blev befruktade under "en period som präglades av pandemin".

"Barn föds inte av en slump, de är mycket planerade, och de är mycket önskvärda, för det mesta, och det finns en mycket stark planering", men när omständigheterna och miljön blir "mycket osäkra" skjuts denna önskan upp.

Som skäl till detta uppskjutande pekade Maria João Valente Rosa på "den stora osäkerheten i förhållande till framtiden, nämligen i yrkesmässigt och arbetsmässigt, och den osäkerhet som också är förknippad med graviditeten".