"I går [13 april] gjorde rättspolisen husrannsakan i mina två hem och på det kontor där jag är konsult, men fann inga bevis för att jag skulle ha begått något brott", sade den socialistiska parlamentsledamoten till nyhetsbyrån Lusa.

"I vilket fall som helst står jag till förfogande för att min parlamentariska immunitet ska hävas omedelbart så att jag kan försvara mig själv och samarbeta med rättsväsendet, eftersom jag hittills inte har fått någon underrättelse om denna begäran om hävning", sade António Gameiro, PS-kandidat för kommunen Ourém, i distriktet Santarem, i det kommande lokalvalet.

Den 50-årige parlamentsledamoten, som är advokat, sade att han inte kände till "villkoren för denna process" där han är misstänkt, men förklarade att han hade "ett rent samvete".

"Min enda koppling till denna process är av rent yrkesmässig karaktär, som konsult för en advokatbyrå", tillade han och preciserade att "som konsult har jag bara" samlat in information, begärt yttranden och skrivit brev, "på begäran av byrån och på begäran av kommunfullmäktige i Vila Real de Santo António".

Socialisten, som var ordförande i distriktet Santarém, garanterade också att han skulle behålla sina funktioner som parlamentsledamot och att han skulle fortsätta att kandidera till Ourém-kommunen.

Fyra personer greps den 13 april av den rättsliga polisen (PJ) misstänkta för korruption, otillbörligt mottagande av fördelar och maktmissbruk i samband med förmedling av en fastighetsaffär i Monte Gordo, Vila Real de Santo António, meddelade PJ.

"Under denna operation, kallad Operation Triangel, greps fyra personer, varav en av dem innehade ett politiskt ämbete", heter det i PJ:s uttalande.

Enligt PJ finns bland de gripna, som alla är mellan 50 och 70 år gamla, "även en tjänsteman och två affärsmän".

Det handlar om "fakta som kan integrera brott som korruption, otillbörlig fördelning och maktmissbruk", med "misstankar om att innehavaren av ett politiskt ämbete har gjort otillåtna handlingar, som gynnades av tjänstemännens och andra aktörers samarbete vid förmedling av en affär, köp av en fastighet som ägs av kommunen på stranden i Monte Gordo", står det i uttalandet.

Borgmästaren i Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita (PSD), finns bland de gripna.

Enligt PJ genomfördes "omkring 20 husrannsakningar, nämligen i bostäder, inrättningar och advokatbyråer", och "ägde rum i Algarve, Lissabon, Leiria och Ourém".

Under husrannsakningarna i de misstänktas hem, på advokatkontor och i en bank "beslagtogs flera dokument, föremål och bevismaterial som kommer att analyseras", heter det i uttalandet.

Operationen genomfördes av rättspolisens södra direktorat som en del av en utredning som leddes av den regionala avdelningen för brottsutredningar och åtal i Évora (DIAP).

Den räknade också med samarbete från den nationella enheten för korruptionsbekämpning, det centrala direktoratet och kriminalavdelningen i Leiria inom rättspolisen.

Samtidigt avslöjade den regionala DIAP i Évora att "utöver andra handlingar som misstänks ha gynnat enskilda personer i tjänsteutmärkelser, förskingring av medel från kommunen och personlig favorisering (sedan åtminstone 2018), utreds försäljningen av kommunal mark till ett fastighetsinvesteringsbolag i utbyte mot otillbörliga ekonomiska fördelar".

"Det handlar nämligen om brott som rör passiv och aktiv korruption, förhalning, förskingring, maktmissbruk, alla innehavare av grovt politiskt ämbete och brott som rör aktiv korruption", tillägger DIAP i Évora på sin webbplats.