"Det finns ett stort problem med avfallshanteringen på São Miguel, där omkring 70 procent av avfallet fortfarande deponeras på soptippar, vilket är helt oacceptabelt och inte får ske. Därför är det verkligen nödvändigt att hitta en brådskande lösning", sade Alonso Miguel.

Guvernören svarade BE:s parlamentsledare António Lima som frågade honom om byggandet av en förbränningsanläggning på ön São Miguel.

Bloquista-parlamentarikern sade att planen och budgeten för 2021 uppvisar en "betydande lucka", eftersom "ingenting sägs av regeringen för att förhindra" byggandet av förbränningsanläggningen.

Alonso Miguel betonade att initiativet att bygga en anläggning för energiåtervinning på São Miguel är ett ansvar för företaget Musami och öns kommunförbund (AMISM).

Enligt regionsekreteraren bör regionregeringen, om de två organisationerna har för avsikt att bygga "en anläggning för energiåtervinning i São Miguel, med mekanisk och biologisk rening uppströms", "naturligtvis inte lägga sig i kommunernas legitima befogenheter".

Rui Martins, parlamentsledamot från CDS-PP, anklagade BE för "politisk chikanering" för att ha tagit upp frågan om byggandet av förbränningsanläggningen.

Byggandet av São Miguels energi återvinningsanläggning har skapat kontroverser, till att börja med motståndet från medborgar- och miljörörelser, som menar att en förbränningsanläggning av den planerade storleken på ön São Miguel kommer att leda till att ön, och därmed hela skärgården, kommer att ligga långt ifrån de europeiska återvinningsmålen.