Den 42-åriga ukrainska medborgaren transporterades i allvarligt tillstånd med helikopter till Faros sjukhus medan hennes 12-årige son fick hjälp av INEM-psykologer.

Hon föll från en höjd på cirka 10 meter från en klippa i Falésia-området vid stranden Poço Velho.