Gruppen rapporterade att den "på ett bedrägligt sätt tillägnade sig lantliga och urbana fastigheter från deras rättmätiga ägare genom att olagligt åberopa den lagliga stadgan om preskription av förvärvsrätt".

Två dussin husrannsakningar genomfördes, liksom en husrannsakan på ett notariekontor i Algarve-regionen, och 12 fastigheter beslagtogs.