Enligt rapporten "Taxing Wages", som OECD publicerade den 29 april, var skatte- och socialförsäkringsavgifternas vikt på lönerna förra året i genomsnitt 41,3 procent, vilket är 0,06 procentenheter mer än året innan.

Portugal befinner sig därmed i en grupp av sju länder (Portugal, Sverige, Turkiet, Norge, Korea, Nya Zeeland och Australien) där skatterna på arbete har ökat, mot trenden i majoriteten av de återstående 29 länderna där de har sjunkit.

I OECD som helhet var genomsnittet för lönebeskattningen 34,6 procent 2020, 0,39 procentenheter lägre än 2019, en minskning som enligt organisationen speglar effekten av de åtgärder som länderna vidtagit under pandemin.