Miljö- och klimatministeriet meddelade i ett uttalande att meddelandet "Biobairros - da terra à terra" har ett maximalt anslag på 500 000 euro, med en samfinansiering på 85 procent upp till ett maximalt värde av 31 250 euro per ansökan.

"För att göra ekonomin verkligt cirkulär har man genom lagändringar infört en skyldighet att senast den 31 december 2023 se till att bioavfallet separeras och återvinns vid källan och att tillåta återvinning av hög kvalitet och främja användningen av sekundära råvaror av hög kvalitet", sade miljöministeriet.

Enligt miljö- och klimatministeriet uppmuntrar miljöfonden, enligt det meddelande som publicerades i Diário da República, kommunerna att främja effektivare återvinning och stärka minskningen av avfallshantering på deponier.

"Meddelandet 'Biobairros - da terra à terra' syftar till att avleda bioavfall från deponier i kommuner som har höga nivåer av odifferentierad insamling, genom sortering och återvinning vid källan", betonar miljöministeriet och konstaterar att "avfallspolitiken har utvecklats mot en hållbar hantering av material, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljöns kvalitet och främja principerna för den cirkulära ekonomin".

Ministeriet anger att de lösningar som ska genomföras för att säkerställa källsortering bör ha som mål att använda bioavfall som producenten själv producerar (hemkompostering) och att det lokalt finns ett nätverk vid källan som tar emot bioavfall och distribuerar komposten (samhällskompostering, decentraliserad biokompostering).

"Detta tillkännagivande riktar sig till alla regioner på Portugals fastland och de berättigade mottagarna av detta tillkännagivande är kommunerna, de förvaltande enheterna för system för hantering av kommunalt avfall som ansvarar för verksamheten med odifferentierad insamling eller selektiv insamling av bioavfall eller förvaltande enheter för interkommunala system för hantering av avfall till vilka kommunerna har delegerat detta ansvar", tillägger man.

Ansökningar kan lämnas in fram till den 17 juni kl. 23.59 på miljöfondens webbplats, på den sida som är avsedd för ansökningsomgången "Biobairros - da terra à terra" (https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/residuos-e-economia-circular/biobairros-da-terra-a-terra-.aspx).