Det handlar om löne- och karriärförbättringar, om att omedelbart fylla den operativa ramen och om karriärutveckling.

FECTRANS (fackförbundet för transport och kommunikation) meddelade i ett uttalande att strejken den 25 maj kommer att äga rum mellan kl. 05.00 och 09.30 för de flesta arbetstagare och mellan 09.30 och 12.30 för den administrativa och tekniska sektorn.

Fackförbundet sade också att arbetstagarna kräver rätt till transport, strikt uppfyllande av alla klausuler i företagsavtalet samt förlängning av avtalets giltighetstid.

Enligt FECTRANS kommer det fram till början av dagens kamp "att finnas en total tillgänglighet, om viljorna möts, så att de bästa lösningarna kan hittas för arbetstagarna och för företaget".