Efter mer än ett år av ekonomiskt lidande kan Portugal nu hoppas att det värsta är över", sade Europeiska kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis i en kommentar till nyhetsbyrån Lusa om Europeiska kommissionens ekonomiska vårprognos.

"Vi förväntar oss att Portugals BNP kommer att växa med 3,9 procent 2021 och återigen med 5,1 procent 2022, jämfört med EU:s prognoser på 4,2 procent respektive 4,4 procent", sade Valdis Dombrovskis i sitt uttalande till Lusa.

Den verkställande vice ordföranden tillade att "Portugals ekonomiska återhämtning kommer i stor utsträckning att stödjas av återhämtnings- och motståndskraftsmekanismen för att finansiera nödvändiga reformer och investeringar".

Europeiska kommissionen reviderade den 12 maj den förväntade ekonomiska tillväxten för Portugal i år och pekar nu på 3,9 procent, när man i februari räknade med 4,1 procent.

De 3,9 procents tillväxtprognoser som Europeiska kommissionen tillkännagav den 12 maj ligger exakt i linje med Banco de Portugals (BdP) och Internationella valutafondens (IMF) prognoser, en tiondel under de 4,0 procent som regeringen förväntar sig och över 3,3 procent från rådet för offentliga finanser (CFP) och 1,7 procent från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

"Den portugisiska ekonomin kommer att växa igen från och med andra kvartalet 2021, i takt med att åtgärderna för att begränsa pandemin covid-19 gradvis lättas upp", står det i ett utdrag ur vårens ekonomiska prognoser.

Bryssel räknar också med att Portugals BNP förväntas nå upp till nivån före krisen "i mitten av 2022" (det år då Europeiska kommissionen räknar med en tillväxt på 5,1 procent), något som hjälptes åt av återhämtnings- och motståndskraftsmekanismen (MRR).

"Prognosen tar hänsyn till en stark investeringstillväxt, något som hjälptes av utvecklingen av MRR. Det antas att återhämtningen inom turismen kommer att ta fart under tredje kvartalet 2021, men sektorn förväntas inte ha nått den nivå som rådde före pandemin", år 2022.

Portugal var den första EU-medlemsstat som överlämnade den slutliga versionen av återhämtningsplanen till Europeiska kommissionen, med ett totalt anslag på 16,6 miljarder euro.