Enligt DGS epidemiologiska bulletin är 72 patienter inlagda på intensivvården, fyra färre än i söndags.

När det gäller sjukhusinläggningar visar de officiella uppgifterna att 246 patienter är inlagda i dag, vilket är en mer än dagen innan.

De två dödsfallen inträffade i Lissabon och Tagusdalen samt i norr.

Uppgifterna visade också en minskning med 94 aktiva fall av infektion, som nu uppgår till 22 181.

Under de senaste 24 timmarna ansågs 291 personer ha tillfrisknat, totalt 803 191 sedan pandemins början.

Hälsovårdsmyndigheterna har 18 505 kontakter under övervakning, 303 färre än i söndags.

Enligt de senaste uppgifterna från DGS har Portugal 4 446 654 personer vaccinerade mot covid-19, varav 1 346 459 redan är vaccinerade med båda doserna.

I bulletinen anges att den norra regionen i dag har 59 nya SARS-CoV-2-infektioner och ett dödsfall med covid-19.

I regionen Lissabon och Tagusdalen har ytterligare 90 fall av infektion rapporterats, vilket motsvarar 318 123 fall och 7 209 dödsfall hittills.

I regionen Centrum registrerades ytterligare 20 fall.

I Alentejo rapporterades ytterligare fem fall, totalt 29 982 infektioner och 971 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har ytterligare nio fall registrerats, med 22 025 infektioner och 362 dödsfall sedan pandemin inleddes.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat åtta nya fall, vilket motsvarar 9 501 infektioner och 68 dödsfall på grund av covid-19, sedan mars 2020.

Idag har Azorerna åtta nya fall och står för 5 058 fall och 31 dödsfall sedan pandemins början, enligt DGS.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Av de totala dödsfallen var 8 935 män och 8 074 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.