Aktionen tillkännagavs efter att fackföreningarna och Metro Company inte lyckats nå en överenskommelse om löneökningar.

Enligt Metros officiella webbplats pågår delstrejken, som utlysts av arbetstagarnas fackliga organisationer, mellan kl. 6.30 och 9.30 och tågen väntas återupptas från kl. 10.15.