Vid en landsomfattande operation inspekterade myndigheten 91 bagerier och konditorier, varefter 25 administrativa överträdelser inleddes, fem företag stängdes tillfälligt och ett stängdes helt.

Syftet med insatsen var att "kontrollera efterlevnaden av de regler som fastställts för bagerier och konditorier med egen tillverkning, särskilt när det gäller tillstånd, beteckning och märkning samt hygien och livsmedelssäkerhet, i syfte att garantera konsumentskydd".