Efter en skilsmässa är båda parter ansvariga för de skulder som uppstått under äktenskapet, utom vid hemskillnad. Vi vill dock nämna några typer av skulder som på grund av sin särart förtjänar särskild uppmärksamhet av innehavarna.

Bostadslån

I en skilsmässosituation och även om en av de före detta makarna är ansvarig för skulden, kommer båda att vara ansvariga gentemot borgenären och kan uppmanas att betala.

För att undvika ytterligare problem och för att skydda båda parter kan en försäljning av fastigheten eller att en av innehavarna utesluter ansvaret vara lösningen. Ett beslut i skilsmässoprocessen kan inte åsidosätta ett stipulerat hypotekslåneavtal, så det kommer att gälla i framtiden på samma villkor.

När det gäller bristande betalning kommer de två innehavarna att vara ansvariga för skulden. Det vore bättre att söka en alternativ lösning som tillåter ansvar för dem som stannar kvar i fastigheten; banken måste dock acceptera detta.

Inlåningskonton

Det vore bättre att avsluta gemensamma konton före skilsmässan, men ett bankkonto kan endast avslutas med samtliga innehavares underskrift. Om det finns tillhörande lån är detta dock inte genomförbart.
Kontakta dina fordringsägare och be om hjälp med att omförhandla lån/skulder. Du måste agera i förväg och dra inte med dig situationer med risk för utebliven betalning.