Åtgärden är inskriven i ett lagdekret som publicerades i dag i Diário da República och som träder i kraft den 8 juni. Genom dekretet inrättas föreningen Saber Fazer och fastställs ett program för att erkänna och försvara traditionell konst och hantverk samt för att utveckla den hantverksmässiga produktionen på ett hållbart sätt.

Detta Saber-Fazer-program innehåller "en nationell strategi för traditionell konst och hantverk för åren 2021-2024 och fastställer åtgärder för att skydda, erkänna och utveckla den hantverksmässiga produktionen på ett hållbart sätt", som bygger på "tre huvudlinjer: tvärgående, territoriell och teknisk karaktär".

Förutom att samordna åtgärderna i programmet "Saber-Fazer" har föreningen också till uppgift att förmedla förbindelserna mellan enheter och aktörer på området, stödja skapandet av ett tekniskt kunskaps- och centrum för forskning, teknisk utveckling och inlärning av hantverkstekniker.

Trots att denna sektors betydelse har erkänts genom åren anser regeringen att det är "av största vikt att förstärka erkännandet" på grund av den potential som den har för territorier, ekonomi och kultur i dagens samhällen.

De grundande offentliga medlemmarna i Saber Fazer Association är staten, genom dess kulturavdelning, det portugisiska turistinstitutet, byrån för konkurrenskraft och innovation (IAPMEI), institutet för sysselsättning och yrkesutbildning (IEFP), den portugisiska miljöbyrån, det nationella institutet för jordbruks- och veterinärforskning, och alla andra juridiska personer med relevant verksamhet för att främja konst och hantverk kan också bli medlemmar.