Enligt den statistik över internationell handel som publicerades den 9 juni av det nationella statistikinstitutet (INE) är dessa förändringar på årsbasis i april inriktade på den månad under 2020 då effekterna av Covid-19-pandemin kändes mest intensivt, vilket motsvarar den månad med de lägsta absoluta värdena och de största minskningarna på årsbasis under hela pandemiperioden.

Jämfört med april 2019 var det en ökning av exporten med 7 procent och en minskning av importen med 2,6 procent, "det bör nämnas att importen under den månaden 2019 var särskilt hög till följd av förvärv utomlands av transportutrustning", påpekar INE.