Export och import av varor ökar kraftigt

Av TPN/Lusa, in Nyheter, Business, Ekonomi · 12-06-2021 12:17:00 · 0 Kommentarer

Exporten av varor och importen ökade i april med 82,4 procent respektive 60,4 procent på årsbasis (efter ökningar på 28,7 procent respektive 13 procent i mars) och exporten nådde 2019 års nivå, enligt INE.

Enligt den statistik över internationell handel som publicerades den 9 juni av det nationella statistikinstitutet (INE) är dessa förändringar på årsbasis i april inriktade på den månad under 2020 då effekterna av Covid-19-pandemin kändes mest intensivt, vilket motsvarar den månad med de lägsta absoluta värdena och de största minskningarna på årsbasis under hela pandemiperioden.

Jämfört med april 2019 var det en ökning av exporten med 7 procent och en minskning av importen med 2,6 procent, "det bör nämnas att importen under den månaden 2019 var särskilt hög till följd av förvärv utomlands av transportutrustning", påpekar INE.



Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.