Siffror som INE offentliggjorde idag visar en ökning med 2 343 personer (0,02 procent) av den bosatta befolkningen år 2020, som uppgick till 10 298 252 personer, varav 5 439 503 kvinnor och 4 858 749 män.

Skillnaden mellan dödsfall och födda ökade förra året. Migrationsbalansen på 41 274 personer, positiv för fjärde året i rad, förklarar den "svaga befolkningsökningen", enligt INE.

Antalet barn per kvinna i fertil ålder minskade med två tiondelar år 2020 till 1,40, en återspegling av "minskningen av födelsetalen" det året, tillägger det portugisiska statistikorganet.

Kvinnors medelålder vid födseln av ett barn var 31,6 år, 1,8 år högre än 2010, medan medelåldern vid första barnet ökade från 2,1 år till 30,2 år jämfört med 2010.

År 2020 kommer befolkningen att åldras ännu mer, med en andel på 167 äldre personer (65 år och äldre) per 100 ungdomar (0-14 år).

INE uppger också att medianåldern (som delar upp befolkningen i två lika stora grupper) ökade från 45,5 till 45,8 år.

År 2019 hade Portugal redan den högsta tredje medianåldern i Europeiska unionen, vars genomsnitt för den indikatorn är 43,9 år.

När det gäller internationell migration kvarstod "en viss dynamik" under det senaste året trots de restriktioner som pandemin covid-19 medförde.