"Vi talar om 18 000 hektar, det är 0,2 procent av landet. Det handlar inte om att täcka hela landet med paneler, det kommer inte att hända", sade den biträdande statssekreteraren för energi, João Galamba, under en sektorsdebatt som ägnades åt politiken från ministeriet för miljö och klimatåtgärder.

Statssekreteraren betonade att landet måste dra nytta av den rikedom som solenergin utgör. "Varje dag som vi skjuter upp installationen av solprojekt i Portugal är ytterligare en dag som vi bränner gas", sade han.

João Galamba förnekade också att alla projekt för produktion av solcellsenergi kommer att godkännas, och förklarade precis som miljöminister João Pedro Matos Fernandes också gjorde, att projekt över en viss storlek måste genomgå en miljökonsekvensbedömning.

Solcellspaneler, sade statssekreteraren också, orsakar inte uppvärmning på de platser där de installeras och "om de är väl utformade är det möjligt att göra storskaliga projekt förenliga med skyddet av den biologiska mångfalden och naturen".

Byggandet av alla strukturer med anknytning till solenergi kommer att ske "med största möjliga miljöhänsyn", garanterade João Pedro Matos Fernandes.

Under en eftermiddag som helt och hållet ägnades åt miljöpolitik fokuserade den andra delen av debatten i plenum mycket på diskussionen om förnybar energi, där regeringsteamet garanterade att solcellsparkerna kommer att sänka energipriset i Portugal.