I ett uttalande sade PJ att under operationen "Embargo final", som genomfördes av den nationella antikorruptionsenheten och som en del av en utredning som leddes av åklagarmyndigheten (avdelningen för utredning och åtal i Loures), genomfördes 18 husrannsakningar och 32 andra sökningar.

Enligt TVI24 genomfördes husrannsakningarna i stadshuset i Loures, i Lissabondistriktet, under ledning av kommunisten Bernardino Soares.

I noten sade PJ att "i den pågående utredningen har viktiga bevis redan samlats in som starkt tyder på att det finns monetär ersättning för att de misstänkta inte har utfört sina yrkesuppgifter" som tilldelats dem.

De gripna är mellan 44 och 64 år gamla. 84 poliser deltog i husrannsakningarna.

Enligt TVI24 är det fråga om misstänkta mutor till kommunala inspektörer och andra kommunala tjänstemän med ansvar för inspektion och licensiering av byggnadsarbeten i kommunen.

TV-stationen uppger också att arresteringarna och husrannsakningarna inte bara riktade sig mot tjänstemän i kommunen utan även mot byggföretagare.


Author
TPN/Lusa