Uppgifter från en rapport som finns tillgänglig på ombudsmannens webbplats visar att 46 samtal om övergrepp mot äldre personer räknades från början av året till den 31 maj, av totalt 1 043, vilket motsvarar 4,4 procent av det totala antalet samtal.

Av de 46 samtalen gäller 15 försummelse av vård (i familjen eller på institutionen), 11 materiell och ekonomisk missbruk, 10 misshandel (i familjen eller på institutionen), sex våld i hemmet och fyra övergivande.

Ombudsmannens äldretelefon, som ger information och hänvisningar om rättigheter och stöd som hjälper den äldre befolkningen, har registrerat 1 311 samtal under de senaste fem åren (2016-2021).

Enligt uppgifterna utgör övergreppssituationer generellt sett cirka 10 procent av alla samtal som tas emot på äldretelefonen (minst 6 procent år 2020, högst 12 procent år 2017).

Siffrorna visar enligt rapporten inga anmärkningsvärda variationer under de senaste fem åren.

Av de 1 311 samtal som registrerats under de senaste fem åren gäller 499 vanvård, 401 misshandel, 210 materiell och ekonomisk misshandel, 141 våld i hemmet och 60 övergivande.

Enligt rapporten är angriparna i regel personer som står de äldre mycket nära - nämligen deras egna barn och barnbarn, som lider av alkoholism, narkotikamissbruk eller psykiska problem.

Beroende på varje enskilt fall och dess svårighetsgrad "kan äldrejouren antingen informera och vidarebefordra till den behöriga enheten eller signalera situationen och/eller förmedla och övervaka den behöriga enhetens åtgärder".

Ombudsmannens kontor understryker att polisens (PSP och GNR) åtgärder kan vara omedelbara, nämligen inom ramen för det så kallade "integrerade programmet för närpolisverksamhet", liksom åklagarmyndighetens tjänster, med tanke på att det rör sig om brott, och de lokala sociala myndigheterna, t.ex. de lokala socialförsäkringsmyndigheterna, församlingsråden eller kommunala råden.


Author
TPN/Lusa