I ett uttalande meddelade PSP att insatsen kommer att äga rum på Portugals fastland och i alla de autonoma regionerna Madeira och Azorerna.

"Även om vi fortfarande befinner oss i ett pandemiskt sammanhang förväntas det i och med att badsäsongen inleds en större ström av människor och fordon till badplatserna, liksom ökad trafik på huvudvägarna och ett större antal användare av kollektivtrafiken, särskilt de som betjänar badplatserna", säger PSP.

PSP kommer därför att koncentrera sin operativa kapacitet för att öka känslan av säkerhet i badplatser, bostads-, turist- och handelsområden och huvudvägar.

PSP kommer också att övervaka efterlevnaden av de åtgärder som är i kraft i samband med pandemin covid-19.