"Siffrorna för närvarande tyder på att situationen i Lissabon ännu inte är över", vilket innebär att "de särskilda åtgärder som vidtagits måste bibehållas, på samma sätt som de bibehållits i andra delar av landet när de var särskilt riskfyllda", sade Marta Temido när detta pressmeddelande gick i tryck.

"Vi måste vara medvetna om att vi har att göra med ett fenomen vars utveckling fortfarande är behäftad med osäkerhet. Det är inte möjligt att garantera att framtiden kommer att vara på det ena eller andra sättet, det enda man kan garantera är att vi kommer att göra allt för att detta inte ska bli nödvändigt, men vi känner till vår verklighet. Antalet fortsätter att öka, vi har ännu inte kommit till en tidpunkt då vi ser att det minskar och därför måste vi vara uppmärksamma", sade ministern.

Regeringstjänstemannen betonade vikten av vaccinering, tester och "vissa icke-farmakologiska åtgärder" och reagerade också på den tyska förbundskanslern Angela Merkels kritik mot att Portugal öppnat som värd för finalen i Champions League i fotboll och därmed för tusentals engelska supportrar.

"Att kontrollera befolkningens rörlighet är en av de utmaningar vi står inför. Vi befinner oss i en fas av bekämpning av pandemin där det finns en ökande önskan att återuppta det normala livet och detta är en svårighet. Om vi visste allt vi vet i dag, hade vi då kunnat agera annorlunda i vissa ögonblick? Förmodligen ja, men man kan inte skriva om historien", sade hon.

Marta Temido upprepade också tanken att landet försöker "köpa lite tid genom icke-farmakologiska åtgärder", såsom användning av masker och distansering, för att kunna vaccinera fler människor och vädjade till befolkningen att genomföra tester regelbundet.

"Det vi ber om är att människor utnyttjar de kostnadsfria testerna i många områden eller den möjlighet till förskrivning som finns genom hälso- och sjukvården. Personer som ännu inte är vaccinerade kan genomgå ett test innan de utsätter andra för exponering som kan vara riskabel", avslutade hon.