De 7 927 reguljära uppsägningarna i maj kan jämföras med 15 529 i april, varav 4 906 var arbetstidsförkortningar och 3 021 upphävda arbetsavtal.

Enligt den sammanfattning av statistiska uppgifter om social trygghet som utarbetats av strategi- och planeringskontoret (GEP) vid ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet, var de 3 021 förmåner som i maj berodde på tillfälligt upphävande av arbetsavtalet 1 904 färre än föregående månad.

De 4 906 uppsägningar som föreskrivs i arbetslagen i samband med arbetstidsförkortning motsvarar 5 689 färre förmånstagare än vad som registrerades i april.

Dessa förmåner behandlades för 309 arbetsgivare (24 färre än föregående månad), konstaterar samma uppgifter från GEP.

I maj 2020 fanns det 2 547 arbetstagare som var "permitterade" (varav 1 841 tillfälligt avstängda) och 184 arbetsgivare i denna situation. Minns dock att vid den tidpunkten var fortfarande "permittering" förenklad "permittering" fullt ut i kraft, en åtgärd som skapats av regeringen för att mildra pandemins inverkan på nedgången i affärsverksamheten.

De uppgifter som offentliggjordes den 21 juni visade å andra sidan att socialförsäkringen i maj 2021 behandlade utbetalningar av 2 054 699 ålderspensioner, 2 145 färre än under samma månad 2020 och 16 färre än i april.

Antalet ålderspensioner som behandlades i maj motsvarar dessutom den femte månaden i rad med en minskning av dessa pensioner, där den största månatliga minskningen inträffade mellan januari och februari.

Ålderspensionerna utgör cirka 70 procent av de som behandlas av socialförsäkringen, medan efterlevandepensionerna (som i maj uppgick till 721 513) utgör 24 procent och invaliditetspensionerna (totalt 178 944) 6 procent.

Enligt den nyligen offentliggjorda sammanställningen av statistiska uppgifter från socialförsäkringen uppgick antalet personer med deklarerade avgifter till socialförsäkringen i april till 357 325 oberoende arbetstagare, vilket var 25 428 färre än föregående månad, medan antalet beroende arbetstagare med deklarerad lön steg till 3 608 148, vilket innebar en ökning med 13 243 personer jämfört med föregående månad.

Vid en jämförelse med föregående år bör man notera en minskning med 7,4 procent eller mindre 28 421 deklarerade avgifter från egenföretagare och 67 688 fler deklarerade löner från beroende arbetstagare (1,9 procent).

Det genomsnittliga månadsvärdet av de löner som arbetsgivare deklarerade för beroende arbetstagare var 1 164,17 euro i april 2021, vilket innebär en ökning med 4,7 procent jämfört med året innan, enligt GEP.