Kommissionens interna vetenskapliga projekt pekar på flygplatsen som en "superplats" med potential för tidig upptäckt av varianter av det virus som orsakar covid-19, säger miljö- och klimatministeriet i ett uttalande och påpekar att flygplatsen fungerar som en länk till portugisisktalande städer men också till andra europeiska städer i USA, Kina och Indien.

Insamlingen av prover kommer att utföras av den portugisiska miljöbyrån och Águas de Portugal-gruppen och analysen av dem kommer att utföras av internationella partnerlaboratorier till det europeiska forskningscentret.

Erfarenheterna kommer att ligga till grund för att i framtiden skapa ett "regelbundet övervakningssystem för spridning av SARS-CoV-2-viruset och dess varianter och fastställa ett system för tidig varning" som använder de uppgifter som samlas in vid analysen av avloppsvatten.

Ministeriet meddelade att teamet för insamling av analyser redan är etablerat och att analyserna kommer att betalas av det europeiska forskningscentret.