I ett uttalande som skickats till Lusa förklarar Castelo Branco territoriella kommando att situationen upptäcktes av miljöskyddsenheten den 24 juni efter ett klagomål.

Enligt informationen "fann militären att utsläppet kom från en livsmedelsindustri som olagligt släppte ut avloppsvatten direkt på marken genom en lagringsdamm, intill vattenledningen i Ribeira Caia, ett biflöde till floden Zêzere, utan någon form av mekanism för att säkerställa rening".

"Till följd av denna åtgärd upprättades ett meddelande om administrativ förseelse som skickades till Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Centro, vilket kan bestraffas med böter som kan uppgå till 144 000 euro", tillägger han.

GNR understryker att man är "starkt engagerad i att öka medvetenheten och se till att de rättsliga och administrativa bestämmelserna om bevarande och skydd av natur och miljö följs".

De tillägger också att alla miljöfrågor eller klagomål bör riktas till SOS Environment and Territory Hotline (808 200 520), som ständigt är i tjänst.