Enligt MIT har maskerna, som fortfarande är på prototypstadiet, sensorer som gör det möjligt att upptäcka flera virus, bland annat det coronavirus som orsakar Covid-19.

I en första fas utvecklades sensorerna för diagnostik av ebolaviruset, och i en nyligen genomförd studie drogs slutsatsen att de kan användas inte bara i ansiktsmasker utan även i annan personlig skyddsutrustning, t.ex. medicinska rockar, vilket gör det möjligt att övervaka hälso- och sjukvårdspersonalens exponering för patogena hot.

"Vi räknar med att den här plattformen skulle kunna möjliggöra biosensorer för nödsituationer, medicinsk och militär personal", säger James Collins, professor i medicinsk teknik och vetenskap vid MIT.

Enligt forskningen, som publiceras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Biotechonoloy, är ansiktsmaskens sensorer utformade så att de kan aktiveras av dem som bär utrustningen, och resultaten visas endast på insidan för att garantera integriteten.

Utvecklingen av dessa sensormasker är resultatet av en teknik som har förfinats under de senaste åren, men i och med uppkomsten av Covid-19-pandemin anpassade forskarna dem för SARS-CoV-2-diagnostik.

I praktiken placeras sensorer på insidan av masken för att möjliggöra upptäckt av viruspartiklar hos bäraren, och analyserar, när de utlöses, de andedroppar som ackumuleras på insidan och ger ett resultat på cirka 90 minuter, meddelar MIT.

"Det här testet är lika känsligt som PCR-tester, men det är lika snabbt som antigentester som används för snabb screening för Covid-19", säger Peter Nguyen, forskare vid Harvard University, som säger att man redan har ansökt om patent för den här tekniken.