Enligt den månatliga uppskattningen av sysselsättning och arbetslöshet som offentliggjordes den 30 juni av det nationella statistikinstitutet (INE) visar preliminära uppgifter att arbetslösheten (enligt Internationella arbetsorganisationens begrepp) ökade till 7,2 procent i maj, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter från föregående månad och 1,2 procentenheter mer än i maj 2020.

INE rapporterar att enligt den reviderade (men fortfarande preliminära) uppskattningen för april 2021 var den arbetslösa befolkningen 353,9 000 personer, vilket har ökat med 6,4 procent (21,4 000 personer) jämfört med mars 2021 och 10,6 procent (34,1 000 personer) jämfört med april 2020.

Ungdomsarbetslösheten uppskattades till 24,4 procent, vilket var en minskning med 0,5 procentenheter från föregående månad.

Arbetslösheten bland vuxna uppgick till 5,9 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med mars 2020.