Restauranger i kommuner med hög eller mycket hög risk kräver nu ett digitalt certifikat eller ett negativt test för Covid-19 för dem som vill äta inomhus på fredagar från kl. 19.00, under helger och helgdagar.

Samma intyg eller negativa test krävs också för alla turistboenden på hela Portugals fastland, oavsett vilken risknivå som tillämpas.

Uppvisandet av ett digitalt certifikat eller negativt test gäller endast för matgäster som äter inne på en restaurang och omfattar inte konditorier eller kaféer, och gäller inte heller för måltider som serveras på terrasser.

Fyra typer av Covid-19-tester godkänns: PCR och antigen med laboratorieresultat (ingår i det digitala certifikatet för Covid-19) och även självtester, antingen utförda personligen (vid ingången till anläggningen) eller i närvaro av sjukvårdspersonal (till exempel på apotek).


Var gäller åtgärderna?

När det gäller turism omfattas alla anläggningar, men det är bara nödvändigt att visa upp ett digitalt intyg eller ett negativt test i början av vistelsen.

På restauranger gäller åtgärden endast för inomhusbord, och det digitala certifikatet eller negativa testet krävs på fredagar från kl. 19.00 och hela dagen under helger och helgdagar.

Dessa regler gör det nu möjligt för restauranger som ligger i kommuner som klassas som antingen mycket högriskområden att hålla öppet till 22.30 på helger och helgdagar.

Du behöver inte heller ett intyg eller ett negativt test för att gå på toaletten eller betala om du äter utanför anläggningen (till exempel på en terrass).

Oavsett om det är inom turism eller catering är barn under 12 år befriade från kravet på att visa upp ett intyg eller ett negativt test.


Är självtest i hemmet godtagbara?

Det är inte möjligt att utföra självtest hemma och sedan ta med dem till restauranger eller turistboenden, eftersom de måste utföras inför en anställd på anläggningen.


När är digitala certifikat giltiga?

Digitala vaccinationsintyg är giltiga 14 dagar efter det att vaccinationen är avslutad och återställningsintyg intygar att mer än 11 dagar och mindre än 180 dagar har gått sedan ett positivt test.

Testintyg däremot måste vara resultatet av en laboratorierapportering, t.ex. PCR (giltighet 72 timmar) eller antigentest (48 timmar), med anmälan i hälsovårdssystemet.

Tester kommer dock också att accepteras utan att ge upphov till ett intyg, t.ex. tester som utförs på apotek eller självtest (förutsatt att de utförs vid dörren till anläggningen).


Hur begär man ett digitalt certifikat?

I Portugal är det sedan den 16 juni möjligt att begära ett digitalt intyg via portalen SNS 24, där man kan välja vilket intyg man vill ha: vaccinering, testning eller återhämtning.

Det kommer också att vara möjligt att begära certifikatet i Espaços Cidadão, "med undantag för de som finns i Lojas de Cidadão".

Efter validering finns det digitala certifikatet tillgängligt på själva portalen eller kan skickas via e-post.

Certifikaten kan läsas med hjälp av en mobilapp som Passe Covid.

Vad är Europeiska unionens digitala certifikat covid-19 till för i Portugal?

Bärare kan visa att de är vaccinerade, att de har haft ett negativt screeningtest eller att de har återhämtat sig från SARS-CoV2-infektionen.

Utfärdandet av certifikatet, som innehåller en QR-kod med en digital signatur för att förhindra förfalskning, är kostnadsfritt för den som begär det.

I Portugal kan det användas vid kultur-, idrotts-, företags- eller familjeevenemang, t.ex. bröllop och dop, för att få tillträde till turistanläggningar eller lokalt boende och för att få tillträde till restauranger för inomhusmåltider, på fredagar från kl. 19.00 och under helger och helgdagar i hög- och mycket högriskområden.


Vilka uppgifter och vilken säkerhet har certifikatet?

Dokumentet innehåller uppgifter som namn, födelsedatum och information om vaccination, testning och återhämtning, i förekommande fall.

Enligt Europeiska kommissionen finns dessa uppgifter kvar i intyget och lagras inte när intyget kontrolleras i en annan medlemsstat. Alla uppgifter om hälsa bevaras endast i det land som utfärdat intyget.


Vad krävs för att få vaccinationscertifikatet?

Enligt Generaldirektoratet för hälsa utfärdas intyget efter administrering av varje dos av vacciner som godkänts i Europeiska unionen, men det innehåller information om vaccinationsschemat är fullständigt.

För dem som har smittats och som av denna anledning endast har fått en dos av vaccinet, vilket föreskrivs av DGS för dem som har återhämtat sig från infektionen, kan också få tillgång till intyget som intygar att de formellt har fullföljt vaccinationen.