"Vi är övertygade om att detta är rätt tidpunkt för att föra vår nation närmare ett normalt liv, så vi kommer att gå över till nästa fas i vår plan den 19 juli", meddelade hälsominister Sajid Javid i parlamentet.

Regeringen uppgav att de fyra tester som definierats för att lätta på reglerna för inlåsning har uppfyllts, nämligen att vaccinationen har lyckats, att det finns indikationer på att vaccinerna minskar antalet sjukhusinläggningar och dödsfall, att infektionssiffrorna inte riskerar att överbelasta hälso- och sjukvården och att ingen ny variant kan vara särskilt farlig.

Han erkände dock också att antalet infektioner kommer att fortsätta att öka och potentiellt nå 100 000 nya fall per dag under sommaren.

Ministern sade att även om åtgärderna inte längre är obligatoriska enligt lag kommer man även i fortsättningen att rekommendera människor och företag att respektera social distansering för att förhindra överföring av viruset.

Javid sade också att de som arbetar hemifrån kan "återvända till arbetsplatsen gradvis", och noterade att det "förväntas och rekommenderas" att människor bär mask i slutna utrymmen med många människor, t.ex. i kollektivtrafiken.

Skottland väntas häva ytterligare restriktioner den 19 juli och 9 augusti, Nordirland väntas lätta på reglerna den 26 juli, medan Wales väntas ge mer information om nästa steg senare i veckan.

Under de senaste sju dagarna, mellan den 6 och 12 juli, var det dagliga genomsnittet 29 dödsfall och 32 599 fall, vilket motsvarar en ökning med 56,2 % av antalet dödsfall och 28,1 % av antalet infektioner jämfört med sju dagar tidigare.

Sedan december har 45 923 721 personer vaccinerats, vilket motsvarar 87,2 % av den vuxna befolkningen, och 34 872 131 miljoner människor, eller 66,2 % av den vuxna befolkningen, har redan vaccinerats fullständigt.