"ERSE - tillsynsmyndigheten för energitjänster - beslutade i slutet av första halvåret 2021 om 20 administrativa förfaranden och ålade böter på 1 630 300 euro", meddelade tillsynsmyndigheten i ett uttalande.

ERSE klargjorde att 835 300 euro av det totala bötesbeloppet hade erhållits, eftersom två ärenden avgjordes i ett transaktionsförfarande, vilket innebär att böterna halverades, eftersom de berörda företagen tog på sig överträdelserna, undvek rättsliga processer och gick med på att kompensera de skadade kunderna.

De 20 ärenden som löstes resulterade i åtta fällande domar, tio anmälningar och två ärenden som överlämnades till andra offentliga organ, eftersom överträdelserna inte omfattades av sanktionssystemet för energisektorn.

"Förfarandena berodde nämligen på avbrott i energileveranserna, fakturering och icke tidsanpassad inlämning av avtal, kommunikation av avläsningar, bristande tillgång till klagomålsboken och illojala affärsmetoder", påpekade ERSE.

Under årets första sex månader tog tillsynsmyndigheten emot 73 klagomål och upptäckte 96 civilrättsliga fel.

ERSE fick också åtta anmälningar från offentliga organ, nämligen det nationella organet för energisektorn, myndigheten för livsmedelssäkerhet och ekonomisk säkerhet (ASAE), generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG) och den regionala myndigheten för ekonomisk verksamhet i den autonoma regionen Madeira.

Som ett resultat av transaktionsförfarandena fick 132 konsumenter i år skadestånd till ett sammanlagt belopp av 9 935 euro, varvid de enskilda beloppen varierade mellan 20 och 1 000 euro.

Enligt tillsynsmyndigheten har 709 konsumenter sedan 2015 fått ersättning för sammanlagt 63 140 euro.