"Det är en mycket viktig fråga för Portugal och Europeiska unionen (EU), som är mycket relevant för vad vi kan göra för att bättre hjälpa Moçambique", sade arméns brigadgeneral, nuvarande vice generaldirektör för nationell försvarspolitik vid försvarsministeriet och professor vid militärakademin.

Lemos Pires betonade också att han "som europé" är "mycket stolt över den europeiska solidariteten" när det gäller att hjälpa Moçambique, "både när det gäller säkerhet och utveckling". "Jag anser att den hjälp som EU ger är mycket viktig", och att den är en del av de "värden som EU försvarar, och i praktiken även: att hjälpa till att skapa fred och utveckling", sade han.

Uppdraget med namnet EUTM Moçambique, som godkändes den 12 juli i Bryssel av EU:s utrikesministrar, börjar förberedas nu, men det kommer att vara fullt operativt i slutet av oktober, det datum från vilket de två åren av dess mandat räknas.

"Uppdraget är tänkt att vara fullt operativt från och med slutet av oktober. Då kommer vi att ha allting igång, med de olika EU-ländernas militärer på plats, och allting kommer att hända. Fram till dess är det en förberedelse- och utvecklingsfas", förklarade Lemos Pires.

"I dag är det ett politiskt godkännande, sedan följer den militära planeringen. Det finns ett antal detaljer som ännu inte är definierade. Men det råder ingen tvekan om vilket stort uppdrag det är. Uppdraget är att förbereda specialstyrkor för snabba ingripanden från Moçambiques flotta och armé", sade han.

De portugisiska väpnade styrkorna är bekanta med den här typen av styrkor, som de har satt in i olika konfliktområden, sade brigadgeneralen och nämnde exemplen Centralafrikanska republiken och Afghanistan.

"EU kommer att utbilda dessa enheter, det vill säga förbereda dem, utrusta dem med icke-dödlig utrustning och förbereda dem så bra som möjligt så att dessa styrkor kan möta alla typer av utmaningar i norr, i Cabo Delgado", sade Lemos Pires.