Enligt Antero Luís, biträdande statssekreterare för den inre förvaltningen, överväger det förslag som regeringen kommer att lägga fram för parlamentet att PSP- och GNR-tjänstemännen ska kunna använda bärbara videoövervakningskameror vid polisingripanden, mer allmänt kända som kroppskameror.

För statssekreteraren är "kroppskamerorna en grundläggande del i säkerhetsstyrkornas arbete och i skyddet av medborgarnas grundläggande rättigheter".

"Att säkerhetsstyrkorna använder individuella bärbara kameror skyddar inte bara agenten ur synvinkel av lagligheten och proportionaliteten i deras agerande, utan skyddar också medborgaren, eftersom det de facto finns en registrering av vad som hänt. Det finns inga situationer här som ibland råkar vara ett ord mot ett annat", betonade han.

Antero Luís förklarade att användningen av dessa kameror kommer att ske "med stor noggrannhet" och att det kommer att finnas en plattform där allt "kontrolleras timme, minut och sekund" och mekanismer för användningen.

Statssekreteraren förklarade att inspelningen börjar först när "polisen säger att de ska börja spela in".

"Det är inte en kamera som alltid spelar in. Det är inte för polisen att gå ner på gatan med den på. Det måste finnas en signal från agenten om att han ska börja spela in", sade han.

Antero Luís förklarade att kroppskameror är "viktiga för att skydda agenten i situationer där man ingriper mot medborgare och det kan uppstå någon form av gräl eller konfrontation".

Samtidigt, tillade han, "vet medborgaren också att det ingripande som sker inför honom eller henne registreras, kontrolleras, granskas och ses av de rättsliga myndigheterna, om det är nödvändigt, eller av den nationella dataskyddskommissionen (CNPD) som kontrollerar dessa mekanismer ur användningssynpunkt".

Antero Luís betonade att användningen av kroppskameror "normalt sett endast är motiverad i en viss typ av situation" och att den inte är nödvändig "vid normal patrullering".

Kroppskameror, små videokameror som ingår i PSP-agenternas uniformer, har varit ett av de instrument som polisen har krävt och som har varit föremål för debatt, särskilt efter vissa fall i media där bilder av polisinsatser har spridits via mobiltelefoner.

I det förslag till ny lag om videoövervakning som regeringen har godkänt kommer man också att införa användning av kameror i obemannade flygplan ("drönare") och andra typer av fordon som används av säkerhetsstyrkorna.

Antero Luís förklarade att den nya lagen utvidgar användningsområdet för kameror i säkerhetsstyrkornas operativa verksamhet, nämligen vid gränskontroller och sök- och räddningsinsatser, vilket gör det möjligt att använda "drönare" för att söka och rädda människor.

Enligt statssekreteraren kommer det lagförslag som godkändes att upphäva 2005 års lag om videoövervakning, som hade ändrats 2012.